GİZLİLİK BİLDİRİMİ

http://www.mmkozmetikgrup.com/

Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, , Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 22-26 4B Plaza Kat: 18 PK: 34768 Ümraniye İstanbul adresinde mukim M-M Kozmetik Ticaret A.Ş., Magna Kozmetik A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

M-M Kozmetik Ticaret A.Ş. ve Magna Kozmetik A.Ş. ile paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafaza edilmesi, M-M Kozmetik Ticaret A.Ş. ve Magna Kozmetik A.Ş. ‘nin öncelikli amaçlarındandır. M-M Kozmetik Ticaret A.Ş. ve Magna Kozmetik A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. M-M Kozmetik Ticaret A.Ş. ve Magna Kozmetik A.Ş. olarak; bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi de tam bir gizlilik içinde ve hukuka uygun olarak, sadece gerektiği hallerde işlemeyi ilke ediniyoruz. Bu sebeple kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak sizlere açıklama yapmak ve yasal olarak sahip olduğunuz haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

http://www.mmkozmetikgrup.com/ adresindeki web sayfamızda oluşturduğunuz üyelik hesabı ve almış olduğunuz ürün ve hizmetler sırasında elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz (isim, soy isim, yaş, e-posta adresi, telefon numarası vb.) ile müşteri işlem verileriniz (sipariş bilgisi vb.), işlem güvenliği verileriniz (web sayfası giriş çıkış bilgileri vb.), M-M Kozmetik Ticaret A.Ş. ve Magna Kozmetik A.Ş. tarafından; mal/hizmet satış ve satış sonrası destek, müşteri ilişkileri yönetimi, reklam, kampanya, promosyon, ürün/hizmetlerin pazarlaması, ürün/hizmetlere bağlılık, bilgi güvenliği ve sözleşme süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama analiz çalışmalarının, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

M-M Kozmetik Ticaret A.Ş. ve Magna Kozmetik A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereğince yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya sunulan hizmetler kapsamında özel hukuk kişileri, iş ortakları, Engin Grup grup şirketleri ve hissedarları, tedarikçiler ile de KVKK hükümlerine uygun olarak ve kişisel verilerin aktarılma şartları ile amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (e) bendindeki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta ve otomatik olarak işlenmektedir.

 

Belirtmek isteriz ki http://www.mmkozmetikgrup.com/ üyeleri, http://www.mmkozmetikgrup.com/  adresini ziyaret eden kişiler  veya kişisel verileri işlenen diğer ilgili kişiler, diledikleri zaman KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, M-M Kozmetik Ticaret A.Ş. ve Magna Kozmetik A.Ş.’ye  Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 22-26 4B Plaza Kat: 18 PK: 34768 Ümraniye İstanbul adresine yazılı olarak ya da anılan tebliğ kapsamında öngörülen yöntemlerle iletebileceklerdir.

 

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry